Controle jaarrekening

De overheid stelt hoge eisen aan de jaarrekening van ondernemingen. Met een jaarrekeningcontrole – ook wel accountantscontrole genoemd – controleren we of uw cijfers voldoen aan deze eisen en of uw beeld van uw financiële situatie klopt.

Wij zijn gespecialiseerd in de controle van jaarrekeningen. Wij automatiseren continue onze processen, hanteren een innovatieve risk-based benadering en werken met ervaren accountants om een hoge kwaliteit van uw controle te garanderen. Zo weten wij u een unieke prijs- en doorlooptijdgarantie te bieden.

Wanneer is een jaarrekeningcontrole verplicht?

De controle van een jaarrekening is wettelijk verplicht (controleplicht) wanneer u minimaal twee achtereenvolgende jaren voldoet aan twee van de volgende criteria:

  • omzet van meer dan 12 miljoen;

  • balanstotaal van meer dan 6 miljoen;

  • meer dan 50 werknemers in dienst.

Doel van een jaarrekeningcontrole

Het controleren van uw jaarrekening heeft meerdere doelen. U deelt betrouwbare financiële informatie over uw onderneming. Dat straalt vertrouwen uit naar uw stakeholders.

Daarnaast heeft de controle als doel om u inzicht te geven in hoe uw onderneming ervoor staat. Waar kunnen uw bedrijfsprocessen nog efficiënter of effectiever uitgevoerd worden? Zo is de controle van de jaarrekening grote toegevoegde waarde voor uw onderneming.

Vrijwillige jaarrekeningcontrole

Wilt u een jaarrekeningcontrole voor uw stichting, vereniging of onderneming die (nog) niet voldoet aan de wettelijke criteria voor een verplichte jaarrekeningcontrole? Wij helpen u graag om hieraan te voldoen.

Onze accountants hebben veel ervaring met het controleren van de jaarrekening van verenigingen en stichtingen. We begrijpen het spanningsveld waarin uw organisatie haar taken en verantwoordelijkheden uitvoert. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in de Wet normering topinkomens (WNT) en het afgeven van subsidieverklaringen. Zo bent u ook bij een vrijwillige jaarrekeningcontrole gegarandeerd van een efficiënte controle van hoge kwaliteit.

Daarom uw jaarrekeningcontrole bij the Audit generation

  • Beter inzicht in uw cijfers dankzij onze speciaal ontwikkelde data-analyse.

  • Efficiënte controle door onze geautomatiseerde processen.

  • Snel en eenvoudig uw bewijsstukken uploaden in een online portal.

  • Accountants met een out-of-the-box mentaliteit die de juiste vragen weten te stellen.

  • Altijd op de hoogte van de voortgang van uw accountantscontrole via de online portal.

  • Een unieke vaste prijsgarantie en korte doorlooptijdgarantie.

  • Zekerheid op kwaliteit: gecertificeerd met een Wta-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Bent u klaar voor the Audit generation?