Een jaarrekening samenstellen

Een bv of nv is verplicht om elk jaar een jaarrekening te maken en deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Voor veel ondernemers kan dit tijdrovend zijn, voor stress zorgen of tot fouten leiden. Wij helpen u graag om deze verplichting voor u uit handen te nemen en uw jaarrekening goed voor u samen te stellen.

Hoe stellen we uw jaarrekening op?

Om uw jaarrekening op te stellen, levert u via een online portal uw gegevens en bewijsstukken bij ons aan. Wij koppelen uw gegevens aan elkaar en maken uw jaarrekening. Door dit geautomatiseerde proces kunnen we efficiënt te werk gaan. Dat scheelt u kosten en tijd.

Uit welke onderdelen bestaat een opgestelde jaarrekening?

Een jaarrekening bestaat uit drie onderdelen: 

  1. balans: een momentopname van de financiële status van uw bedrijf;
  2. winst- en verliesrekening: een overzicht van de inkomsten en uitgave van uw onderneming gedurende het jaar; 
  3. toelichting op bovenstaande onderdelen.

Daarom uw jaarrekening laten samenstellen door The Audit generation

  • Ontzorging van uw verplichtingen: wij nemen het werk voor u uit handen.

  • Snel en eenvoudig uw bewijsstukken uploaden in een online portal.

  • Een unieke vaste prijsgarantie en korte doorlooptijdgarantie.

  • Altijd op de hoogte van de voortgang van uw project via de online portal.

  • Zekerheid op kwaliteit.

Bent u klaar voor the Audit generation?