Subsidieverklaring en -controle

Wilt u een subsidie aanvragen of krijgt u een subsidie van overheidsinstellingen? Bijvoorbeeld voor innovatie, kunst, milieu of duurzaam ondernemen. Dan kan de subsidieverstrekker u om een accountantsverklaring vragen. Onze experts voeren de controle voor u uit en zorgen dat de juiste gegevens bij uw subsidieverstrekker aangeleverd worden.

Wat houdt een subsidiecontrole in?

Een subsidiecontrole houdt in dat een accountant nagaat of u heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals beschreven staan in uw subsidieaanvraag en -beschikking. De accountant beoordeelt of u de subsidie heeft besteed aan het daartoe gestelde doel en of u heeft voldaan aan andere vereisten die de subsidieverstrekker aan u heeft gesteld.

Doel van een subsidieverklaring

Subsidies worden vaak onder bepaalde voorwaarden verstrekt. Een subsidieverklaring van een accountant kan een van deze voorwaarden zijn. De verklaring is bedoeld als waarborg voor uw subsidieverstrekker. De verklaring geeft aan of aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan.  

Daarom uw subsidieverantwoording laten controleren door the Audit generation

  • Ervaren accountants met expertise op het gebied van subsidieverklaringen.

  • Snel en eenvoudig uw bewijsstukken uploaden in een online portal.

  • Efficiënte service door onze geautomatiseerde processen.

  • Een unieke vaste prijsgarantie en korte doorlooptijdgarantie.

  • Altijd op de hoogte van de voortgang van uw project via de online portal.

  • Zekerheid op kwaliteit.

Bent u klaar voor the Audit generation?